Hit enter to search or ESC to close

Zajištění kvality

V reakci na požadavky trhu vyvinul úřad Bord Bia Program zajištění udržitelnosti hovězího a jehněčího masa (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme, SBLAS). Odběratelé irských masných výrobků stále častěji vyžadují důkaz o tom, že maso bylo vyrobeno udržitelným způsobem na farmách, které jsou certifikovanými členy akreditovaného programu zajištění kvality (Quality Assurance Scheme), jenž usiluje o dosažení cílů udržitelnosti zahrnujících environmentální, sociální a ekonomické aspekty.

Prostřednictvím měření a analýz program SBLAS prokazuje kvalitu irské produkce hovězího a jehněčího masa na úrovni jednotlivých farem a poskytuje zemědělcům konstruktivní zpětnou vazbu, která jim pomáhá při rozhodování s cílem zlepšovat se v oblasti udržitelnosti.

Uvedený standard (a celý program, jenž z něj vychází), jsou akreditovány Irskou národní akreditační radou (Irish National Accreditation Board) podle mezinárodní normy pro certifikaci výrobků ISO 17065:20122.

Kvalita plná chuti