Hit enter to search or ESC to close

Udržitelnost

Origin Green je jediný národní program zaměřený na udržitelnost potravin a nápojů na světě, který umožňuje subjektům působícím v tomto odvětví stanovit a dosáhnout měřitelných cílů udržitelnosti, které jsou šetrné k životnímu prostředí a účinněji slouží místním komunitám.

Do programu Origin Green je zapojeno přes 55 000 farem a více než 300 předních irských výrobců potravin a nápojů. Cílem je prokázat a dále zlepšovat udržitelnost jimi produkovaných potravin ve snaze uspokojit vyvíjející se potřeby globálních zákazníků a spotřebitelů.

Jde o jediný program na světě, jenž zahrnuje zemědělce a prvovýrobce, zpracovatele i maloobchodníky, kteří vzájemně spolupracují a zasazují se o pokrok v tomto oboru ve vztahu ke všem, kdo v něm působí.

Prvním, základním článkem programu Origin Green jsou zemědělci, kteří jsou certifikovanými členy Programu zajištění udržitelnosti hovězího a jehněčího masa (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme, SBLAS) a kteří se v rámci kontrol účastní hodnocení udržitelnosti zemědělských podniků. Systém měření a zpětné vazby, který program Origin Green nabízí, pomáhá identifikovat kroky ke zvýšení efektivity. Irští zemědělci si čím dál více uvědomují, že lepší postupy zaměřené na udržitelnost jsou dobré i pro podnikání. Udržitelné zemědělství a efektivní zemědělství jdou spolu ruku v ruce a mohou pomoci zachovat zemědělské podniky a životní prostředí pro budoucí generace.

Kvalita plná chuti