Hit enter to search or ESC to close

Kvalita plná chuti

O Irsku

Irsko je zemí, která pociťuje zmírňující vliv Golfského proudu, jenž přináší teplé vody z Mexického zálivu do severní Evropy a ovlivňuje Irsko více než kteroukoli jinou zemi.

Nejjasnějším důkazem a výsledkem tohoto vlivu jsou vydatné srážky, v jejichž důsledku je zde vegetační období trávy delší než kdekoli jinde v Evropě. Místní zelené pastviny jsou tak základem irského zemědělství a zároveň se díky tomu mohou v horských oblastech rozvíjet bohaté ekosystémy a může zde fungovat tradiční zemědělství bez jakýchkoli moderních zásahů.

Pro Irsko je charakteristická dlouhá tradice v oblasti zemědělství, zejména pak chovu hospodářských zvířat. Jde tradičně o rodinné podniky, které se, stejně jako řemeslo a láska k chovu těchto zvířat, po staletí dědí z generace na generaci.

O organizaci Bord Bia

Bord Bia, neboli Irský potravinový úřad (Irish Food Board), je orgán veřejné správy zaměřený na rozvoj trhů, na něž jsou vyváženy irské potraviny. Jeho úkolem je napomáhat úspěchu irského potravinářského a nápojového průmyslu, a to prostřednictvím cílených informačních služeb, propagace a rozvoje trhu.

Bord Bia, sídlící v Dublinu, podporuje národní a mezinárodní ambice irských potravinářských, nápojových a zahradnických podniků prostřednictvím propracované organizační struktury a sítě kanceláří v zemích Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA), v Asii a v USA.

Udržitelnost

Origin Green je jediný národní program zaměřený na udržitelnost potravin a nápojů na světě, který umožňuje subjektům působícím v tomto odvětví stanovit a dosáhnout měřitelných cílů udržitelnosti, které jsou šetrné k životnímu prostředí a účinněji slouží místním komunitám.

Do programu Origin Green je zapojeno přes 55 000 farem a více než 300 předních irských výrobců potravin a nápojů. Cílem je prokázat a dále zlepšovat udržitelnost jimi produkovaných potravin ve snaze uspokojit vyvíjející se potřeby globálních zákazníků a spotřebitelů.

Jde o jediný program na světě, jenž zahrnuje zemědělce a prvovýrobce, zpracovatele i maloobchodníky, kteří vzájemně spolupracují a zasazují se o pokrok v tomto oboru ve vztahu ke všem, kdo v něm působí.

Prvním, základním článkem programu Origin Green jsou zemědělci, kteří jsou certifikovanými členy Programu zajištění udržitelnosti hovězího a jehněčího masa (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme, SBLAS) a kteří se v rámci kontrol účastní hodnocení udržitelnosti zemědělských podniků. Systém měření a zpětné vazby, který program Origin Green nabízí, pomáhá identifikovat kroky ke zvýšení efektivity. Irští zemědělci si čím dál více uvědomují, že lepší postupy zaměřené na udržitelnost jsou dobré i pro podnikání. Udržitelné zemědělství a efektivní zemědělství jdou spolu ruku v ruce a mohou pomoci zachovat zemědělské podniky a životní prostředí pro budoucí generace.

Zajištění kvality

V reakci na požadavky trhu vyvinul úřad Bord Bia Program zajištění udržitelnosti hovězího a jehněčího masa (Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme, SBLAS). Odběratelé irských masných výrobků stále častěji vyžadují důkaz o tom, že maso bylo vyrobeno udržitelným způsobem na farmách, které jsou certifikovanými členy akreditovaného programu zajištění kvality (Quality Assurance Scheme), jenž usiluje o dosažení cílů udržitelnosti zahrnujících environmentální, sociální a ekonomické aspekty.

Prostřednictvím měření a analýz program SBLAS prokazuje kvalitu irské produkce hovězího a jehněčího masa na úrovni jednotlivých farem a poskytuje zemědělcům konstruktivní zpětnou vazbu, která jim pomáhá při rozhodování s cílem zlepšovat se v oblasti udržitelnosti.

Uvedený standard (a celý program, jenž z něj vychází), jsou akreditovány Irskou národní akreditační radou (Irish National Accreditation Board) podle mezinárodní normy pro certifikaci výrobků ISO 17065:20122.

Kontaktujte naši místní kancelář

Bord Bia CEE Office,

Embassy of Ireland,

ul. Mysia 5, 00-496,

Warsaw,

Poland

Email: warsaw@bordbia.ie